Poziom wsparcia (Inwestowanie)

Czym jest poziom wsparcia? Poziom wsparcia to jedno z kluczowych pojęć w analizie technicznej, które odnosi się do poziomu cenowego, przy którym aktywo finansowe ma tendencję do zatrzymywania spadków i odbijania się w górę. Jest to punkt, w którym popyt na aktywo jest na tyle silny, że zapobiega dalszemu spadkowi jego ceny. W artykule tym omówimy szczegółowo, czym jest poziom wsparcia, jak go identyfikować oraz jakie ma znaczenie w kontekście inwestowania.

Definicja i znaczenie poziomu wsparcia

Poziom wsparcia to poziom cenowy, przy którym inwestorzy są skłonni kupować aktywo, co powoduje zatrzymanie jego spadku i często prowadzi do odbicia ceny w górę. Jest to kluczowy element analizy technicznej, który pomaga inwestorom zrozumieć, gdzie mogą wystąpić potencjalne punkty zwrotne na rynku.

Identyfikacja poziomu wsparcia

Identyfikacja poziomu wsparcia może być dokonana na kilka sposobów. Najczęściej stosowane metody to:

 • Analiza historyczna: Przeglądanie historycznych danych cenowych w celu zidentyfikowania poziomów, przy których cena aktywa wielokrotnie zatrzymywała się i odbijała w górę.
 • Wykorzystanie wskaźników technicznych: Narzędzia takie jak średnie kroczące, linie trendu czy wskaźniki takie jak RSI (Relative Strength Index) mogą pomóc w identyfikacji poziomów wsparcia.
 • Analiza wolumenu: Obserwacja wolumenu obrotu może dostarczyć dodatkowych wskazówek na temat siły poziomu wsparcia. Wysoki wolumen przy poziomie wsparcia może sugerować, że jest on silny i prawdopodobnie utrzyma się.

Znaczenie poziomu wsparcia w inwestowaniu

Poziom wsparcia ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ:

 • Pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych: Inwestorzy mogą używać poziomów wsparcia do planowania swoich transakcji, na przykład ustawiając zlecenia kupna w pobliżu tych poziomów.
 • Ogranicza ryzyko: Znajomość poziomów wsparcia pozwala inwestorom na lepsze zarządzanie ryzykiem, na przykład poprzez ustawianie zleceń stop-loss poniżej tych poziomów.
 • Wskazuje na potencjalne punkty zwrotne: Poziomy wsparcia mogą wskazywać na miejsca, gdzie cena aktywa może się odbić, co jest szczególnie przydatne w krótkoterminowym handlu.

Praktyczne zastosowanie poziomu wsparcia

W tej części artykułu omówimy, jak inwestorzy mogą praktycznie wykorzystać poziomy wsparcia w swoich strategiach inwestycyjnych.

Strategie handlowe oparte na poziomach wsparcia

Inwestorzy mogą stosować różne strategie handlowe oparte na poziomach wsparcia, takie jak:

 • Strategia odbicia: Polega na kupowaniu aktywa, gdy jego cena zbliża się do poziomu wsparcia, z oczekiwaniem, że cena odbije się w górę.
 • Strategia przełamania: Polega na sprzedawaniu aktywa, gdy jego cena przełamuje poziom wsparcia, z oczekiwaniem, że cena będzie kontynuować spadek.
 • Strategia konsolidacji: Polega na handlu w zakresie, gdzie cena aktywa porusza się pomiędzy poziomem wsparcia a poziomem oporu.

Przykłady zastosowania poziomów wsparcia

Aby lepiej zrozumieć, jak poziomy wsparcia mogą być stosowane w praktyce, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • Akcje: Inwestor może zauważyć, że cena akcji spółki XYZ wielokrotnie odbija się od poziomu 50 USD. W związku z tym może ustawić zlecenie kupna w pobliżu tego poziomu, oczekując, że cena ponownie odbije się w górę.
 • Forex: Na rynku walutowym inwestor może zauważyć, że para walutowa EUR/USD ma silne wsparcie na poziomie 1.1000. Może to skłonić go do otwarcia pozycji długiej, gdy cena zbliża się do tego poziomu.
 • Surowce: W przypadku surowców, takich jak złoto, poziomy wsparcia mogą być identyfikowane na podstawie analizy historycznych danych cenowych. Inwestor może zauważyć, że złoto ma wsparcie na poziomie 1800 USD za uncję i podejmować decyzje handlowe na tej podstawie.

Podsumowanie

Poziom wsparcia jest kluczowym pojęciem w analizie technicznej, które pomaga inwestorom zrozumieć, gdzie mogą wystąpić potencjalne punkty zwrotne na rynku. Identyfikacja i analiza poziomów wsparcia mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych, zarządzaniu ryzykiem oraz planowaniu strategii handlowych. Warto zrozumieć, jak poziomy wsparcia działają i jak można je wykorzystać w praktyce, aby zwiększyć swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.