Definicje

Fundusze indeksowe (Papiery Wartościowe)

Fundusze indeksowe to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które mają na celu odzwierciedlenie wyników określonego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500 czy WIG20. Są one popularnym narzędziem inwestycyjnym, szczególnie wśród inwestorów długoterminowych, ze względu […]

READ MORE

Definicje

Fundusze ETF (Papiery Wartościowe)

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) to rodzaj papierów wartościowych, które łączą cechy funduszy inwestycyjnych i akcji. Są one notowane na giełdach papierów wartościowych i umożliwiają inwestorom zakup udziałów w zdywersyfikowanym portfelu aktywów. […]

READ MORE

Definicje

Obligacje sektora zdrowotnego (Obligacje)

Czym jest dane pojęcie? Obligacje sektora zdrowotnego, zwane również obligacjami zdrowotnymi, to instrumenty dłużne emitowane przez podmioty działające w sektorze opieki zdrowotnej, takie jak szpitale, kliniki, firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne oraz inne organizacje […]

READ MORE

Definicje

Obligacje z opcją skupu (Obligacje)

Obligacje z opcją skupu, znane również jako obligacje z opcją call, to instrumenty finansowe, które dają emitentowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przed terminem ich zapadalności. Ten rodzaj obligacji jest szczególnie interesujący […]

READ MORE

Definicje

Obligacje indeksowane walutą (Obligacje)

Obligacje indeksowane walutą to specyficzny rodzaj instrumentów dłużnych, które charakteryzują się tym, że ich wartość nominalna oraz odsetki są powiązane z kursem określonej waluty obcej. Tego rodzaju obligacje są popularne wśród inwestorów, […]

READ MORE

Definicje

Obligacje indeksowane inflacją (Obligacje)

Czym jest dane pojęcie? Obligacje indeksowane inflacją, zwane również obligacjami inflacyjnymi, to rodzaj instrumentu dłużnego emitowanego przez rządy lub korporacje, którego wartość nominalna oraz odsetki są skorygowane o wskaźnik inflacji. Celem tych […]

READ MORE

Definicje

Obligacje z opcją przedłużenia (Obligacje)

Czym jest dane pojęcie? Obligacje z opcją przedłużenia, znane również jako obligacje z opcją prolongaty, to specyficzny rodzaj instrumentu dłużnego, który daje emitentowi prawo do przedłużenia okresu zapadalności obligacji poza pierwotnie ustalony […]

READ MORE

Definicje

Obligacje z opcją zamiany (Obligacje)

Obligacje z opcją zamiany, znane również jako obligacje zamienne, to instrumenty finansowe, które łączą cechy obligacji i akcji. Są to dłużne papiery wartościowe, które dają ich posiadaczom prawo do zamiany na określoną […]

READ MORE

Definicje

Obligacje z opcją wykupu (Obligacje)

Obligacje z opcją wykupu, znane również jako obligacje callable, to instrumenty finansowe, które dają emitentowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przed terminem ich zapadalności. Jest to mechanizm, który pozwala emitentowi na elastyczne […]

READ MORE

Definicje

Giełdowy indeks cenowy (Giełdy Papierów)

Giełdowy indeks cenowy jest jednym z kluczowych narzędzi analizy rynków finansowych, który odzwierciedla zmiany cen akcji notowanych na giełdzie. Indeksy te są używane przez inwestorów, analityków i ekonomistów do oceny ogólnej kondycji […]

READ MORE

..recently there is no post updated