Czym jest zlecenie IOC (Immediate or Cancel)?

Zlecenie IOC (Immediate or Cancel) jest jednym z typów zleceń stosowanych na giełdach papierów wartościowych. Charakteryzuje się specyficznymi warunkami realizacji, które mają na celu maksymalizację efektywności transakcji oraz minimalizację ryzyka związanego z niepełnym wykonaniem zlecenia. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, czym jest zlecenie IOC, jakie są jego główne cechy, zalety oraz wady, a także w jaki sposób jest wykorzystywane przez inwestorów.

Główne cechy zlecenia IOC

Definicja i mechanizm działania

Zlecenie IOC (Immediate or Cancel) to zlecenie giełdowe, które musi zostać zrealizowane natychmiast po jego wprowadzeniu na rynek. Jeśli zlecenie nie może być w pełni zrealizowane od razu, to jego niezrealizowana część zostaje automatycznie anulowana. W praktyce oznacza to, że inwestor składający zlecenie IOC akceptuje tylko natychmiastową realizację dostępnej części zlecenia, a reszta zostaje odrzucona.

Mechanizm działania zlecenia IOC można przedstawić w kilku krokach:

 • Inwestor składa zlecenie IOC na określoną liczbę akcji po określonej cenie.
 • Zlecenie trafia na giełdę i jest natychmiast analizowane pod kątem dostępności odpowiednich ofert kupna lub sprzedaży.
 • Jeśli istnieją oferty spełniające warunki zlecenia, to transakcja jest realizowana natychmiast.
 • Jeśli zlecenie nie może być w pełni zrealizowane, to jego niezrealizowana część zostaje anulowana.

Przykład zastosowania

Aby lepiej zrozumieć działanie zlecenia IOC, rozważmy następujący przykład:

Inwestor chce kupić 1000 akcji spółki XYZ po cenie 50 PLN za akcję. Składa zlecenie IOC na giełdzie. W momencie składania zlecenia na rynku dostępnych jest tylko 600 akcji po cenie 50 PLN. W takim przypadku zlecenie IOC zostanie zrealizowane częściowo – inwestor kupi 600 akcji, a pozostałe 400 akcji zostanie anulowane.

Zalety i wady zlecenia IOC

Zalety

Zlecenie IOC ma kilka istotnych zalet, które przyciągają inwestorów, zwłaszcza tych, którzy cenią sobie szybkość i efektywność transakcji:

 • Szybkość realizacji: Zlecenie IOC jest realizowane natychmiast, co pozwala inwestorom na szybkie wejście lub wyjście z pozycji.
 • Minimalizacja ryzyka: Dzięki automatycznemu anulowaniu niezrealizowanej części zlecenia, inwestor unika ryzyka związanego z niepełnym wykonaniem transakcji.
 • Elastyczność: Inwestor może dostosować zlecenie IOC do swoich potrzeb, określając liczbę akcji i cenę, po której chce dokonać transakcji.

Wady

Mimo licznych zalet, zlecenie IOC ma również pewne wady, które mogą wpłynąć na decyzję inwestora o jego zastosowaniu:

 • Ryzyko częściowej realizacji: Zlecenie IOC może zostać zrealizowane tylko częściowo, co może być niekorzystne dla inwestora, który chciałby zrealizować całą transakcję.
 • Brak gwarancji realizacji: W przypadku braku odpowiednich ofert na rynku, zlecenie IOC może zostać całkowicie anulowane, co oznacza, że inwestor nie zrealizuje żadnej części transakcji.
 • Potencjalne koszty: Częściowa realizacja zlecenia IOC może wiązać się z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi, zwłaszcza jeśli inwestor będzie musiał składać kolejne zlecenia, aby zrealizować pozostałą część transakcji.

Wykorzystanie zlecenia IOC przez inwestorów

Strategie inwestycyjne

Zlecenie IOC jest często wykorzystywane przez inwestorów stosujących różne strategie inwestycyjne. Oto kilka przykładów:

 • Day trading: Inwestorzy zajmujący się day tradingiem często korzystają ze zleceń IOC, aby szybko realizować transakcje i wykorzystywać krótkoterminowe ruchy cenowe.
 • Arbitraż: Inwestorzy stosujący strategie arbitrażowe mogą używać zleceń IOC, aby natychmiast zrealizować transakcje na różnych rynkach i wykorzystać różnice cenowe.
 • Hedging: Zlecenia IOC mogą być również wykorzystywane przez inwestorów do zabezpieczania swoich pozycji przed nagłymi zmianami cen.

Przykłady praktyczne

Aby lepiej zrozumieć, jak inwestorzy wykorzystują zlecenia IOC w praktyce, rozważmy kilka scenariuszy:

 • Scenariusz 1: Inwestor chce szybko sprzedać 500 akcji spółki ABC po cenie 100 PLN za akcję. Składa zlecenie IOC i natychmiast sprzedaje 300 akcji, a pozostałe 200 akcji zostaje anulowane. Inwestor unika ryzyka dalszego spadku ceny akcji.
 • Scenariusz 2: Inwestor stosujący strategię arbitrażową zauważa różnicę cenową między dwoma rynkami. Składa zlecenie IOC na zakup 1000 akcji na jednym rynku i sprzedaż 1000 akcji na drugim rynku. Zlecenie IOC pozwala mu szybko zrealizować transakcje i zyskać na różnicy cenowej.
 • Scenariusz 3: Inwestor chce zabezpieczyć swoją pozycję przed nagłym spadkiem cen. Składa zlecenie IOC na sprzedaż 200 akcji po określonej cenie. Zlecenie zostaje częściowo zrealizowane, co pozwala inwestorowi zminimalizować straty.

Podsumowanie

Zlecenie IOC (Immediate or Cancel) jest narzędziem, które pozwala inwestorom na szybkie i efektywne realizowanie transakcji na giełdach papierów wartościowych. Dzięki swoim specyficznym cechom, takim jak natychmiastowa realizacja i automatyczne anulowanie niezrealizowanej części zlecenia, zlecenie IOC minimalizuje ryzyko związane z niepełnym wykonaniem transakcji. Mimo pewnych wad, takich jak ryzyko częściowej realizacji czy brak gwarancji realizacji, zlecenie IOC znajduje szerokie zastosowanie w różnych strategiach inwestycyjnych, takich jak day trading, arbitraż czy hedging. Inwestorzy, którzy cenią sobie szybkość i efektywność transakcji, mogą znaleźć w zleceniu IOC wartościowe narzędzie do realizacji swoich celów inwestycyjnych.