Definicje

Rachunek papierów wartościowych (Akcje)

Czym jest rachunek papierów wartościowych (Akcje) Rachunek papierów wartościowych, zwany również rachunkiem maklerskim, to specjalne konto, które umożliwia inwestorom przechowywanie, kupowanie i sprzedawanie akcji oraz innych instrumentów finansowych. Jest to podstawowe narzędzie […]

READ MORE

Definicje

Dzień handlowy (Akcje)

Czym jest dzień handlowy? Dzień handlowy, znany również jako sesja giełdowa, to okres, w którym giełdy papierów wartościowych są otwarte i umożliwiają przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży akcji oraz innych instrumentów finansowych. […]

READ MORE

Definicje

Flotacja pierwotna (Akcje)

Flotacja pierwotna, znana również jako pierwsza oferta publiczna (IPO – Initial Public Offering), jest procesem, w którym prywatna firma po raz pierwszy oferuje swoje akcje publicznie na giełdzie papierów wartościowych. Jest to […]

READ MORE

Definicje

Cena otwarcia (Akcje)

Czym jest cena otwarcia? Cena otwarcia to jedno z kluczowych pojęć w świecie finansów i inwestycji, szczególnie w kontekście rynku akcji. Jest to pierwsza cena, po której dana akcja jest notowana na […]

READ MORE

Definicje

Cena zamknięcia (Akcje)

Czym jest cena zamknięcia? Cena zamknięcia to jedno z kluczowych pojęć w analizie rynków finansowych, szczególnie w kontekście handlu akcjami. Jest to cena, po której ostatnia transakcja na danym instrumencie finansowym została […]

READ MORE

Definicje

Stopa wzrostu dywidendy (Akcje)

Stopa wzrostu dywidendy jest jednym z kluczowych wskaźników używanych przez inwestorów do oceny potencjału wzrostu i stabilności finansowej spółki. Wskaźnik ten odzwierciedla tempo, w jakim dywidendy wypłacane przez spółkę rosną w określonym […]

READ MORE

Definicje

Płynność finansowa (Akcje)

Czym jest płynność finansowa? Płynność finansowa to jedno z kluczowych pojęć w ekonomii i finansach, które odnosi się do zdolności podmiotu do szybkiego i efektywnego przekształcania aktywów w gotówkę bez znaczącej utraty […]

READ MORE

Definicje

Długoterminowa inwestycja (Akcje)

Czym jest długoterminowa inwestycja w akcje? Długoterminowa inwestycja w akcje to strategia inwestycyjna, która polega na zakupie akcji spółek z zamiarem ich trzymania przez dłuższy okres, zazwyczaj kilku lat lub nawet dekad. […]

READ MORE

Definicje

Przydział akcji (Akcje)

Przydział akcji jest kluczowym pojęciem w dziedzinie finansów i rynków kapitałowych, które odnosi się do procesu dystrybucji akcji nowej emisji wśród inwestorów. Jest to istotny element w kontekście ofert publicznych, zarówno pierwotnych […]

READ MORE

Definicje

Publiczna oferta akcji (Akcje)

Czym jest publiczna oferta akcji? Publiczna oferta akcji, znana również jako IPO (Initial Public Offering), to proces, w którym prywatna firma decyduje się na sprzedaż swoich akcji szerokiemu gronu inwestorów poprzez giełdę […]

READ MORE

..recently there is no post updated